FU1

Per començar a fer un pessebre és indispensable fer-noa una caixa de mida màxima 100X100X100 cn . Buida per dintre, ja que ha de contenir el pessebre i totes les estructures que hi volem construir. 

Les caixes sovint es fan de llistons de fusta de uns 3cn X3cn, escairades per tots costats.

A la base s’hi ha de posar una base de porexpan o material similar per tal de poder anar fent l’obra nadalenca.

Si la caixa estoberta per tots costats ens ajudarà a treballar més facilment.

La caixa haura d’ anar situada per poder-hi treballar bé  a 1,20 m d’ alçada, que és l’ alçada a on han d’ anar els pessebres